V květnu proběhne 23. ročník Světa knihy. Opět se zapojením FF UK

Na mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu, který se letos koná od čtvrtka 11. do neděle 14. května, se bude prezentovat také Vydavatelství FF UK a s přednáškami vystoupí odborníci působící na fakultě.

[výběr z tiskové zprávy]

Letošní ročník mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha je již třiadvacátým v řadě. Navzdory dlouhé tradici však má i pro letošek připraveny novinky. Ke stávajícím vystavovatelům přibude celý pavilón menších specializovaných vydavatelství. Festivalová část se rozšíří také do reprezentativních prostor Lapidária a sochařských ateliérů AVU a bude oživena také plocha před Průmyslovým palácem. Program bude probíhat rovněž v nové literární vzducholodi nad Galerií DOX, Prahu budou moci návštěvníci veletrhu objevovat formou literárních procházek.

Hlavními tématy roku 2017 jsou Genius loci v literatuře, Kniha jako objekt a Audioknihy.

Pro návštěvníky se brány veletrhu otevřou od čtvrtka 11. do neděle 14. května.

Odborné pořady jsou připravovány na základě aktuálního vývoje světového knižního oboru. Programovým záměrem je popularizovat produkci univerzitních vydavatelství ve spolupráci s významnými vzdělávacími instituty ČR. „V letošním roce se chceme zaměřit především na překlady české literatury do jiných jazyků,“ říká Radovan Auer, „pozvání do diskuzí přijala řada bohemistů a nakladatelů, kteří se o českou literární produkci zajímají.“

V předvečer Světa knihy se bude konat již zavedená Noc literatury.

SKP-znak (barevný)Svět knihy Praha – největší knižní akce u nás

Svět knihy Praha jako největší knižní a literární akce České republiky vytváří díky své dlouholeté tradici a mezinárodní rezonanci povědomí o české knižní kultuře a literární scéně, zároveň významně napomáhá propagaci a osvětě četby knih. Každoročně jej během čtyř dnů navštíví na 40 000 lidí všech věkových i oborových kategorií i společenských vrstev.

Účastníky vystavovatelské části veletrhu jsou tuzemští a zahraniční vydavatelé a nakladatelé, především domácí produkce je zastoupena téměř v kompletní šíři. V rámci doprovodného literárního festivalu probíhá na 500 pořadů, třetina z nich se uskutečňuje v mezinárodní koprodukci. V roce 2016 se na programu podílelo 36 zemí a regionů, v roce 2017 bude počet ještě vyšší.


Související články