Centralizovaná platba pokut v KJP od 1. 3. 2017

Informujeme čtenáře, že od 1. března 2017 zavádí Knihovna FF UK možnost centralizované platby pokut v Knihovně Jana Palacha (suterén hlavní budovy FF, nám. Jana Palacha 2).

Knihovna Jana Palacha bude nově přijímat i platby za pokuty vzniklé ve všech ostatních knihovnách FF UK. Bude tak možné splatit dluh na účtu čtenáře bez nutnosti přesunu mezi budovami a bez omezení krátkou otevírací dobou některých dílčích knihoven.

Pozor: Platba pokut v Knihovně Jana Palacha se týká pouze knihoven spadajících pod Filozofickou fakultu UK. Platby pokut z jiných fakult UK, nebo dokonce platby pokut z knihoven mimo UK nepřijímáme.


Viz též: