Platby pokut

Dle v současnosti platného Knihovního řádu UK je výše pokut (dříve též zpozdné za včas nevrácené knihy) stanovená na 3 Kč / den u tzv. běžných, krátkodobých a studijních výpůjček a 50 Kč / den u výpůjček prezenčních. Pokuta za včas nevrácenou čtečku elektronických knih či tablet je 100 Kč / den.

Uživatelé mohou stav svého čtenářského konta kontrolovat kdykoliv po přihlášení svými univerzitními údaji v Centrálním katalogu UK (http://katalog.cuni.cz). Má-li uživatel na svém čtenářském kontě neuhrazené pokuty, jeho konto je v knihovním systému až do uhrazení všech pokut zablokované, a uživatel, který má na svém kontě jakékoliv neuhrazené pokuty, si nemůže půjčovat žádné knihy ani jiné dokumenty dokud pokuty neuhradí.

Pro více informací o výpůjčních službách pokračujte sem.

tip: Jak si prodloužit výpůjčky?


Platby pokut převodem

Uživatelé knihoven FF UK mohou své pokuty (zpozdné za včas nevrácenou knihu) platit bezhotovostně převodem na účet.

Číslo účtu 85631011/0100
Variabilní symbol 871001
Specifický symbol ID osobní číslo (najdete pod fotografií na kartě ISIC)
text příjemce (zpráva) jméno a příjmení

POZOR! Od 1. 4. 2018 je pro všechny platby pokut platný pouze jeden variabilní symbol: 871001.


Platby pokut v knihovnách (v hotovosti)

Od 1. 4. 2018 lze pokuty ze všech knihoven FF zaplatit v hotovosti pouze v následujících knihovnách:

Hlavní budova FF (nám. J. Palacha 2)

Budova Celetná 20

Budova Hybernská 3