Knihovna Richarda Brinkmanna

Během podzimu 2016 bylo dokončeno elektronické zpracování a katalogizace tzv. Brinkmannovy knihovny, která je součástí Knihovny Ústavu germánských studií.

Brinkmannova knihovna zahrnuje celkem 3503 svazky, především 20170112IMG_9874z oboru germanistiky a literární vědy, ale též z teologie, filosofie, dějin umění aj. (patří k ní mj. Britská encyklopedie a jiná kompendia). Brinkmannova knihovna představuje nejen kvantitativně rozsáhlý soubor, ale také unikátní výběr nejkvalitnějších odborných publikací i ucelených řad (mj. řadu Bibliothek deutscher Klassiker s dosud nejlepšími kritickými edicemi německých autorů od baroka po 19. stol.). Její materiální hodnota se dá těžko vyčíslit, ale lze s jistotou říci, že daleko přesahuje finanční dotace naší knihovny na nákup knih za několikaleté období. Brinkmannova knihovna obsahuje řadu základních děl a příruček germanistiky zejména z produkce 50.–80. let – tedy z let, kdy se u nás knihy ze Západu skoro nekupovaly – a představuje tak zásadní zaplnění mezer z daného období v našich fondech. Je také třeba zdůraznit, že řada titulů chybí i v pražské Národní knihovně a také na knižním trhu je již dávno nedosažitelná, takže bychom ony mezery sotva kdy mohli bez tohoto daru zaplnit.

A jak se k nám tento unikátní celek vůbec dostal? Jedna z nejvýznamnějších osobností německé poválečné germanistiky Prof. Dr. Richard Brinkmann, působící na Univerzitě Tübingen, projevil na sklonku života přání, aby jeho soukromá odborná knihovna byla jako celek darována některému z germanistických institutů bývalé východní Evropy. Jeho dědicové se koncem r. 2002 po zralé úvaze rozhodli věnovat knihovnu pražskému Ústavu germánských studií FF UK. Učinili tak na radu našeho tehdejšího hostujícího profesora Gerharta von Graevenitze, který již od poloviny 90. let prosazoval a úspěšně organizoval spolupráci mezi Univerzitou Kostnice a Univerzitou Karlovou.

Darovací smlouva stanovila, aby Brinkmannova knihovna byla zařazena do našich fondů a umístěna jako jednotný knižní korpus. V dubnu 2003 byly knihy na náklady kostnické univerzity dopraveny na Ústav germánských studií Filozofické fakulty UK. V následujících měsících naši doktorandi a pomocné vědecké síly pořídili seznam všech titulů, každý svazek opatřili vinětou „Bibliothek Richard Brinkmann – Knihovna Richarda Brinkmanna“ a umístili je ve shodě s darovací smlouvou do knihovny ÚGS. Na podzim 2003 byla Brinkmannova knihovna předána do užívání studentům a pracovníkům ÚGS, ale také – opět ve shodě s přáním donátorů – širší odborné veřejnosti (seznam knih byl uveřejněn na stránkách ÚGS). Aby se knihy z této sbírky dostaly ještě více do povědomí čtenářů, byla v roce 2015 započata díky finanční podpoře Střediska vědeckých informací FF UK katalogizace celé sbírky, na které se podílely stipendistky Evgenia Tumanova a Marta Škubalová.

Tento unikátní knižní celek, na který může být pyšný nejen Ústav germánských studií, ale i celá Filozofická fakulta, je tak nyní přístupný k prezenčnímu (či přísně prezenčnímu) studiu široké veřejnosti prostřednictvím Centrálního katalogu Univerzity Karlovy.

Za Knihovnu Ústavu germánských studií FF UK Jiří Stromšík a Lucie Jakubcová, fotografie Martin Hundák