Nákup databází pro Filozofickou fakultu UK pro roky 2018 – 2020

cover2

Knihovna FF UK (dále KFF) má ve své kompetenci nákupy přístupů do databází pro uživatele z Filozofické fakulty UK. Nákupy přístupů do předplácených databází stojí v řádu desítek až stovek tisíc korun ročně a i proto se knihovna snaží o nákupy v rámci konsorcií se státní dotací. Část databází tak nyní knihovna nakupuje jako člen 4 konsorcií podpořených z projektu „Informace“, díky kterému jsme dosud od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále MŠMT) dostávali dotaci 75% z ceny zdroje. Tento projekt ovšem s rokem 2017 končí a plynule by na něj měl navázat projekt nový: CzechElib (https://czechelib.cz/), resp. Národní centrum pro pořizování, správu a využívání elektronických informačních zdrojů. Jeho cílem je centrální zajištění přístupu k elektronickým informačním zdrojům (dále EIZ) pro výzkumné a vzdělávací instituce, které má nahradit decentralizované nákupy formou konsorcií, která jsou administrativně náročná a nemají takovou vyjednávací schopnost ve věci podmínek a cen. Tento nový projekt spadá stejně jako končící projekt Informace pod MŠMT a je zaštítěn Národní technickou knihovnou. Z projektu bude možné financovat EIZ od ledna 2018 a to s minimálně 50% dotací, pro citační a hodnotící nástroje 70%, přičemž případné kurzovní rozdíly (např. změna ceny EIZ způsobená změnou kurzu zahraniční měny) budou přeneseny na účastníky. Na poskytnutí dotace pro roky 2018 až 2020 je alokována částka 1,3 mld. Kč.

Nyní nastala doba, kdy jednotlivé instituce zvažují, se kterými zdroji budou usilovat o dotaci – z výše uvedené částky je zřejmé, že všechny zdroje podpořeny nebudou. Na konci roku 2016 tak měly knihovny a další instituce uvést, o které zdroje by měly zájem. Tyto zdroje byly zařazeny do seznamu projektu a nyní probíhá jejich výběr. Filozofická fakulta UK není samostatným subjektem, za naši univerzitu se hlasuje jednotně, a to prostřednictvím Ústřední knihovny UK (dále ÚKUK). Jednotlivé fakulty tak obdržely od ÚKUK obdobný seznam, v jakém se hlasuje přímo v CzechElibu, aby vybraly zdroje, které budou chtít podpořit. ÚKUK tyto požadavky shromažďuje, aby provedla 31. ledna 2017 hlasování za celou univerzitu. Zde je však nutné zmínit několik problematických oblastí: instituce hlasují podle seznamů, které byly vytvořeny na základě jejich požadavků z konce loňského roku. Tyto seznamy však nebyly nijak pročištěny ani zrevidovány, takže se v nich objevuje například jedna a táž databáze v různých podobách, nebo naopak databáze samostatně najít nejde, protože je součástí nějaké větší (např. KFF nakupuje databázi JSTOR kolekci V a VII, v seznamu lze však najít pouze JSTOR I-IX jako celek). Druhým problémem je, že hlasujeme o něco, u čeho neznáme cenu. Nacenění proběhne až v dalším kroku. Nyní instituce pouze vyjadřují svůj nezávazný zájem a přibližně v dubnu 2017 dostanou potvrzenou cenu a informaci, zda zdroj bude do projektu zařazen, až potom bude instituce moci projevit svůj zájem závazně. Proto je teď vhodné projevit zájem u všech relevantních zdrojů.

ÚKUK nakupuje pro celou univerzitu tzv. páteřní zdroje, což jsou takové, které potřebují a využívají všechny fakulty. Pro ně bude v CzechElibu i hlasovat. Jsou jimi (v pořadí dle priority): Web of Science, Scopus, Nature, Science[1], ElsevierScienceDirect, EBSCO Academic Search Complete, Wiley Online Library, SpringerLink,  Taylor and Francis, Ebrary, ProQuest Central, OJO, JSTOR I-III, Gale. Jak ale bylo uvedeno výše, tak ani ÚKUK zatím neví, kolik přístupy k těmto zdrojům budou stát, a je proto možné, že i přes dotaci si je nebude moci dovolit a financování by pak muselo být rozděleno mezi jednotlivé fakulty.

KFF hlasuje pro zdroje uvedené v následující tabulce:

Zdroje, které by nebyly v rámci tohoto projektu nakoupeny, budou nakupovány individuálně v plné ceně dle finančních možností KFF.

 

PhDr. Klára Rösslerová, ředitelka Knihovny FF UK


[1] Databáze Nature a Science byly do páteřních zdrojů a na tyto pozice zařazeny z rozhodnutí vedení UK.

[2] Zdroje, které mají vyplněno „předfinancováno“, jsou i na rok 2018 financovány v rámci konsorcií z projektu Informace.

[3] S poznámkou, že KFF má zájem o: Library of Latin Texts A, Library of Latin Texts B, Cross Database Search Tool a Database of Latin Dictionaries.

[4] S poznámkou, že KFF má zájem o:  jen V. (pro roky 2019 a 2020! Rok 2018 máme předfinancovaný) a VII.