Knihovna FF UK: změny v oborových knihovnách

V průběhu ledna a února dojde v rámci několika oborových knihoven Knihovny FF UK ke změnám. Tyto změny se týkají oborových knihoven románských studií, Knihovny Katedry středoevropských studií a Knihovny Ústavu řeckých a latinských studií.

Knihovna románských studií

Výpůjční služby knihovny romanistiky budou od 30. ledna 2017 poskytovány ze společné studovny Knihovny anglistiky a amerikanistiky a Knihovny romanistiky (nám. Jana Palacha 2, 1. patro, č. dv. 107).

Knihovna Katedry středoevropských studií

Knihovna Katedry středoevropských studií přestane existovat. Slovakistická část fondu bude postupně od 1. března 2017 přístupná v Knihovně Jana Palacha (nám. Jana Palacha 2). Nově vznikne Knihovna romistiky a Knihovna hungaristiky.

Fond hungaristiky bude od 1. února 2017 dostupný v Knihovně Celetná (přízemí Celetná 20), fond romistiky bude od 1. února 2017 dostupný v Knihovně Celetná nebo v Knihovně romistiky. Všechny výpůjčky, které čtenáři v Knihovně KSES uskutečnili a mají být vráceny v období 16. ledna až 28. února, byly automaticky prodlouženy do 1. března 2017.

Knihovna Ústavu řeckých a latinských studií

Fond Knihovny novořecké filologie bude od 1. února 2017 dostupný v Knihovně ÚŘLS (1. patro Celetná 20).

 

vaše Knihovna FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK