Zemřela Jana Hamerníková

Jana Hamerníková, roz. Burdová, se narodila 28. dubna 1940 v Praze. V roce 1950 absolvovala národní školu v Praze a v roce 1954 ukončila střední školu. V roce 1955 vykonala státní zkoušku na Státním ústavu těsnopisném a nakonec v roce 1960 maturovala na sociálně právní škole. Celý život působila na FF UK. V letech 1955−1959 byla administrativní pracovnicí katedry psychologie a následně katedry dějin SSSR a KSSS, mezi roky 1959 a 1972 sekretářkou děkana, v letech 1972−1987 referentkou pro externí a mimořádné studium a následně zastávala i další pozice na studijním oddělení FF UK, jehož byla od roku 1987 do roku 1999 vedoucí. V letech 1999−2007 pokračovala jako referentka studijního oddělení FF UK a své působení uzavřela v období 2007−2012 jako referentka Univerzity třetího věku v Centru dalšího vzdělávání FF UK. Od roku 2012 byla již naplno v penzi. Zemřela dne 23. 12. 2016 ve věku 76 let.

parte_hamernikova


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK