Výzva k zapojení do programu Týdne diverzity 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom vám představili plánovanou akci FF UK Týden diverzity 2017 a přizvali vás, abyste se do akce zapojili.

Termín: 10.–13. 4. 2017

Místo: budovy FF UK a komplex budov v Hybernské 4

Provoz: TD je součástí harmonogramu na rok 2016/17, výuka v tomto týdnu by měla umožňovat studentům absenci a účast na programu, zejména pokud se na jeho vytváření spolupodílí. Zároveň se nabízí možnost směřovat do tohoto týdne výstupy běžné výuky (referáty, společné projekty apod.), pokud se výuka přibližuje tématu Města.

Téma akce: DIVERCITY – město a emoce

(nejrůznější podoby vztahu společnosti a jedince k městu z perspektivy humanitních oborů).

Smysl akce: Podobně jako výzkumná centra HRC cílí na propojení jednotlivců i pracovišť prostřednictvím společných badatelských projektů; projekt Týdne diverzity si klade za cíl propojit a inspirovat, a to i na úrovni výuky a tzv. třetí role univerzity, totiž komunikace s veřejností, v tomto případě obyvateli a návštěvníky Prahy, ale také s důležitými partnerskými institucemi: v první řadě sem patří Magistrát hl. m. Prahy, ale také kulturní instituty, velvyslanectví, muzea, galerie, archivy, hudební či divadelní tělesa apod.

Formáty a možnosti zapojení: Usilujeme o co největší tvůrčí zapojení studentů a jejich pedagogů, nechceme statický výčet přednášek a základních součástí, rádi bychom podpořili rozvoj spolupráce realizované formou workshopů, happeningů, performancí, koncertů, debat, výstav apod. Je možné vytvořit nový a originální projekt, ale případně také využít akcí už proběhnuvších a modifikovat je v rámci tématu – nabízíme technické zázemí, případně finanční podporu.

Současný stav příprav: Organizační tým od jara 2016 komunikuje s řadou jednotlivců a pracovišť na úrovni konzultací a předběžných podob programu, ladění tématu a podobě vzájemného propojování aktérů v dílčích tématech. Potvrzuje se, že ochota hledat a vytvářet společné projekty je značná, a jak už lze očekávat u instituce typu FF UK, tematické přesahy a možnosti vzájemného obohacení jsou všudypřítomné. Potvrzuje se, že to, co chybí k větší vzájemné inspiraci není ochota nebo nedostatek témat, ale příležitost, která by aktéry svedla dohromady a podnítila hledání nesamozřejmých spojení. Rovněž zapojení studentů a jejich iniciativy se ukazuje jako nad očekávání silný prvek.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte (pavel.sitek@ff.cuni.czjan.bicovsky@ff.cuni.cz). Případně lze přímo vyplnit dotazník.

 

 

S vřelým pozdravem,

 

Jan Bičovský a Pavel Sitek


Související články