Čtvrté setkání děkanky s akademickou obcí

Děkanka FF UK doc. Friedová zve na další setkání, jehož tématem bude příprava pracovněprávních předpisů (kariérní řád, atestační řád).

Shromáždění se bude konat ve čtvrtek 20. října 2016 ve Velké aule FF UK od 16:00 do 18:00.

Principy kariérního řádu


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK