Katedra tělesné výchovy FF UK vypisuje nové sportovní kurzy

Studujte, sportujte a relaxujte! Katedra tělesné výchovy FF UK je tu i pro vás. Naším cílem je získat vás pro tělesný pohyb a prostřednictvím pestré nabídky sportovních a turistických aktivit vám umožnit relaxaci a regeneraci sil v průběhu vysokoškolského studia. Věříme, že si z nabídky vyberete a že se vám pohyb stane postupně potřebou a součástí vašeho životního stylu.

Přidanou hodnotou vaší účasti v některé z výukových forem TV je komunikace v neformálních skupinách s vašimi spolužáky a také možnost získat 2 kredity za TV za semestr, resp. 3 kredity za účast na kurzovní výuce KTV FF UK v celkové délce 14 dnů.

Místo v hodině TV i na sportovním kurzu si můžete rezervovat na ktv.ff.cuni.cz. Naleznete zde i další informace o koncepci a organizaci TV na FF UK. Navštivte ktv.ff.cuni.cz a seznamte se s úplnou nabídkou aktivit KTV FF UK určených i pro vás! Tým učitelů KTV FF UK se těší na setkání.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK