Univerzita Karlova hostí 7. mezinárodní konferenci Evropské společnosti pro dějiny vědy / The European Society for the History of Science – ESHS

Konference, jejímž tématem je „Věda a moc. Věda jako moc“, se uskuteční ve dnech 22.–24. 9. 2016. Do Prahy se takto rozsáhlá akce z oboru dějin vědy a techniky dostává poprvé v historii.

Českým partnerem ESHS je při pořádání konference Ústav dějin UK a archiv UK a Společnost pro dějiny vědy a techniky ČR. Cílem ESHS je propojení historiků vědy, techniky a medicíny ze všech evropských zemí a pořádání konferencí; vydává vlastní periodikum – Centaurus. S ESHS spolupracuje i řada mimoevropských vědců. Uděluje každé dva roky cenu Gustava Neuenschwandera za celoživotní přínos dějinám vědy některému z předních evropských badatelů. Na letošní konferenci ji z rukou prezidenta Divize pro dějiny vědy a techniky prof. Efthymia Nicolaidise převezme prof. Robert Fox z oxfordské univerzity.

Prezidentem konference je prof. Petr Svobodný, ředitel ÚDAUK, který konferenci zahájí společně s prezidentkou ESHS prof. Karine Chemla a děkankou Filozofické fakulty UK doc. Mirjam Friedovou.

Na pražskou konferenci, která se bude odehrávat v prostorách Filozofické fakulty UK, je registrováno přes 500 účastníků z 50 zemí světa. Jednání budou probíhat v 15 paralelních proudech formou sympozií a oborových sekcí. Během plenárních zasedání se představí dva mladí vědci podpoření stipendiem ESHS.

Účast je podmíněna registrací.

webové stránky konference

program konference

ESHS2016_ProgA42.indd


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK