Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí

Kolektivní monografie Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje v širokém historickém a geografickém kontextu analyzuje soudobé dějiny, aktuální politickou, hospodářskou, národnostní a sociální situaci a perspektivy vývoje šesti balkánských států: Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Chorvatska, Kosova, Makedonie a Srbska. Autoři při přípravě knihy vycházeli z obsáhlé analýzy příslušných sbírek dokumentů, statistik, memoárové produkce, relevantní sekundární literatury i dlouhodobého monitorování tisku a dalších médií. Kniha je výsledkem více než pětileté kolektivní badatelské práce podpořené Grantovou agenturou České republiky. Autorský tým tvořili historici působící na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky, kteří se historií i vývojem aktuální situace na Balkáně dlouhodobě zabývají: Jan Pelikán, Tomáš Chrobák, Jan Rychlík, Stanislav Tumis, Ondřej Vojtěchovský a Ondřej Žíla. Většina z nich v posledních dvou desetiletích publikovala významné monografie i syntézy věnované dějinám jihovýchodní Evropy.

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (e-kniha)

staty_balkanu_web