UK přivítala generální ředitelku UNESCO Irinu Bokovovou

Generální ředitelka UNESCO Irina Bokovova se při své návštěvě Univerzity Karlovy setkala se studenty, rektory a členy ČK pro UNESCO a vystoupila v Karolinu s přednáškou na téma Role vzdělávání při prevenci násilného extremismu.

V historických prostorách Univerzity Karlovy diskutovala s rektorem UK Tomášem Zimou o podmínkách pro další užší spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a UNESCO a o přípravě podpisu dohody o budoucí kooperaci.

UNESCO má v některých zemích partnerství s univerzitami. Při jednání s generální ředitelkou Bokovovou Univerzita Karlova proto deklarovala zájem o navázání spolupráce v oblasti humanitních studií, především se společenskovědními obory Filozofické fakulty a Fakulty sociálních věd. V České republice zatím na úrovni vysokých škol spolupracuje pouze Masarykova univerzita, kde byla v roce 1994 zřízena Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví na Filozofické fakultě.

UK přivítala generální ředitelku UNESCO Irinu Bokovovou [cuni.cz, 16. května 2016]

foto: Univerzita Karlova


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK