Koncem srpna proběhne desátý ročník Letní školy lingvistiky

Ve dnech 21.–27. srpna 2016 se v Litomyšli uskuteční jubilejní 10. ročník Letní školy lingvistiky. Jedná se o akci pod záštitou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, jejímž cílem je poskytnout studentům a začínajícím badatelům možnost seznámit se s aktuálními poznatky lingvistického výzkumu. Dlouhodobou předností školy je její tematická pestrost. Přednášky se zaměřují na nejrůznější oblasti výzkumu jazyka a jeho užívání, jako jsou osvojování prvního či druhého jazyka, psycholingvistika, jazyková typologie a jazykový kontakt, korpusová lingvistika, neurolingvistika, fonetika, sociolingvistika apod.

Letní škola lingvistiky rovněž akcentuje svůj sociální rozměr. Nejedná se pouze o místo, kde lze získat informace o současném stavu lingvistického zkoumání, ale rovněž o místo, kde se setkávají lidé zajímající se o jazyk a jeho užívání, diskutují o různých tématech a v ideálním případě navazují budoucí spolupráci.

V letošním ročníku vystoupí 10 přednášejících s celkově 26 přednáškami. Mezi přednášející patří například významné osobnosti světové lingvistiky Martin Haspelmath (Max Planck Institute for the Science of Human History, Jena), Asifa Majid (Radboud University Nijmegen), Shanley Allen (Technische Universität Kaiserslautern) či Dan Dediu (Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nijmegen). Kromě přednášek budou v průběhu celého týdne probíhat i dva paralelní workshopy. Jeden z nich se bude orientovat na programování pro účely lingvistického výzkumu (David Lukeš), druhý pak bude zaměřen na strukturní specifika klasické a moderní čínštiny (Lukáš Zádrapa).

Účast na letní škole je zdarma, účastníci si hradí pouze ubytování a stravu. Registrace probíhá do 15. května 2016, kapacita je však omezena a budou upřednostňováni ti, kteří se přihlásili dříve. Jednacím jazykem školy je angličtina.

Všechny praktické informace o letní škole, registrační formulář i program školy jsou k dispozici na stránkách Letní školy lingvistiky.

customLogo


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK