V srpnu se uskuteční 8. ročník Letní školy lingvistiky v Dačicích

Cílem projektu je vytvořit pro perspektivní mladé lingvisty (a badatele zabývající se spřízněnými obory) možnost, aby se seznámili se spektrem nejnovějších a (ve světě) skutečně aktuálních proudů lingvistického bádání a aby si vytvořili aktuální povědomí o širším spektru lingvistických přístupů, než jaké nabízí současné české jazykovědné prostředí.

Dalším cílem Letní školy lingvistiky je vybudovat společenství mladých zájemců o lingvistiku (a příbuzné obory), což může být předpokladem jejich budoucí spolupráce.

Škola probíhá formou přednášek a seminářů či workshopů. Na letošním ročníku vystoupí mimo jiné významná osobnost světové lingvistické typologie David Gil (Max Planck Institut pro evoluční antropologii v Lipsku), dále například Krzysztof Stroński (Univerzita Adama Mickiewicze v Poznani), Piotr Wilkin (Varšavská univerzita), Anna Marzecová (Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences), Radek Šimík (Univerzita v Potsdami), Kateřina Chládková (Univerzita v Amsterdamu) či Václav Březina (Univerzita v Lancasteru). Témata letošního ročníku se pohybují od formální sémantiky přes historickou lingvistiku a typologii až po psycholingvistiku.

Novinkou letošního ročníku je zařazení posterové sekce, která by měla sloužit účastníkům k prezentaci vlastního bádání a badatelských záměrů. Postery mohou informovat jak o hotovém výzkumu, tak o probíhajících studiích nebo výzkumných záměrech a projektech. Cílem je v první řadě poskytnout prostor pro diskusi, výměnu zkušeností a případné konzultace.

Účastnit Letní školy lingvistiky se může kdokoliv se zájmem o jazyk a jeho užívání. Není vyžadována předběžná znalost jednotlivých témat.

Podrobnější informace o Letní škole lingvistiky, včetně způsobu přihlašování na samotnou akci a do posterové sekce naleznete na stránkách LŠL, kde je rovněž zveřejněn podrobný program.

 

O předchozím ročníku informoval článek Letní škola lingvistiky v Dačicích se sešla už po sedmé


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK