Vyjádření děkanky ke změně ve vedení Ústavu českých dějin FF UK

Na základě nominační schůze na Ústavu českých dějin FF UK, která proběhla dne 26. 2. 2016 a v níž prostou většinu hlasů získal dosavadní ředitel prof. Šedivý, jsem se rozhodla jmenovat prof. Šedivého ředitelem ústavu, ovšem nikoli na obvyklé období tří let, ale na období 14 měsíců. K tomuto řešení jsem přistoupila zejména s ohledem na události uplynulého roku, které vyústily v mimořádně zjitřenou a nekolegiální atmosféru, jíž byli bohužel zasaženi i studenti ústavem uskutečňovaných studijních oborů. Zároveň byl pro mé rozhodnutí zásadní také fakt poměrně těsného výsledku nominačního řízení. Považovala jsem však za férové, aby prof. Šedivý dostal příležitost situaci uklidnit, ústav stabilizovat a tím i ukázat, že jeho nominace je podložena dostatečně silnou podporou členů ústavu. V tomto úkolu jsem mu vyjádřila plnou podporu. Protože se však prof. Šedivý rozhodl toto jmenování odmítnout, neboť se domnívá, že by to nepřispělo ke stabilizaci poměrů na ústavu, a osobně je pro něho takto „slabě delegovaný mandát“ nepřijatelný, zvolila jsem možnost ho nyní pověřit vedením ústavu do doby, než vzejde nový ředitel ústavu z otevřeného výběrového řízení, jež bude v co nejbližší době vypsáno tak, aby se nový ředitel mohl této funkce ujmout ideálně s dostatečným předstihem před začátkem akademického roku 2016/2017.

Mirjam Friedová

děkanka FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK