25 let Katedry sociální práce na FF UK a návratu oboru na akademickou půdu

Výročí katedry připomíná výstava 25 let Katedry sociální práce na FF UK a návratu oboru na akademickou půdu, již začátkem března ve vestibulu hlavní budovy FF UK zahájila za fakultu děkanka Mirjam Friedová a za Katedru sociální práce FF UK Eva Dragomirecká a Pavla Kodymová.

foto: archiv FF UK