Třetí setkání děkanky s akademickou obcí

Děkanka FF UK doc. Friedová zve na další setkání, jehož tématem bude příprava pracovněprávních předpisů (kariérní řád, atestační řád, výběrová řízení atd.), metodika hodnocení vědy, metodika hodnocení pedagogické práce a aktuální situace v OP VVV.

Shromáždění se bude konat ve čtvrtek 3. 3. 2016 ve Velké aule od 16:00 do 18:00.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK