Pozvánka na dvě akce v rámci Evropského roku pro rozvoj 2015

Přednáška Venkovské ženy v rozvojových zemích – SDGs: Cíle trvale udržitelného rozvoje a vernisáž výstavy Naplnění rozvojových cílů tisíciletí v zemích třetího světa: Projekty českých neziskových organizací se uskuteční 26. října 2015.

Přednáška bude zaměřena na život venkovských žen v tropických oblastech a problémy týkající se genderových odlišností v rozvojovém světě a povede ji Ing. Jana Mazancová, Ph.D. (Fakulta tropického zemědělství, ČZU), která má zkušenosti z rozvojových projektů v Africe (Etiopie, Angola) a Asie (Mongolsko, Gruzie, Vietnam, Indonésie). Přednáška se bude konat v místnosti č. 104 v hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2) od 16:30.

Výstava představí Millenium Development Goals, tzv. Rozvojové cíle tisíciletí a přiblíží, jakými způsoby přispěla Česká republika v rámci rozvojové spolupráce k jejich naplnění. Vernisáž se uskuteční ve druhém patře hlavní budovy FF UK (nám. Jana Palacha 2) v 10:00. Výstava zde bude k vidění do 6. listopadu 2015.

crp

czu


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK