FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici referent/ka zahraničního oddělení

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (FF UK) je se svými téměř 8 000 studenty a 800 zaměstnanci největší fakultou zaměřenou na studium humanitních věd v ČR. Zahraniční oddělení zajišťuje servis pracovníkům a studentům fakulty související se zahraničními aktivitami fakulty a internacionalizací a zabezpečuje související úkoly v oblasti zahraničních vztahů.

Na základě výběrového řízení se aktuálně hledá referent/ka pro pozici zajišťující následující agendu: ubytování zahraničních akademických pracovníků, letenky, vyplácení Fondu mobility a příspěvků MŠMT na vládní kulturní dohody (cestovné)

Popis pozice a její pracovní náplň

 • úvazek 1,0
 • objednávání letenek/jízdenek pro zaměstnance FFUK a s tím spojená administrativa
 • objednávání ubytovaní v ČR pro hosty a spolupracovníky FFUK – primárně v ubytovacích zařízeních UK
 • poskytování informací zájemcům o pobyt na FF UK, zájemcům o výjezd
 • komunikace a vyřizování korespondence se zahraničními partnery, studenty, akademickými pracovníky
 • administrativní zajištění proplácení cestovních náhrad studentům a akademickým pracovníkům, vyplácení příspěvků z fondu mobility UK
 • podílení se na aktualizaci a administraci webových stránek zahraničního oddělení v rámci své agendy (v češtině a angličtině)
 • provádění platebních transakcí prostřednictvím platební karty FF UK
 • podíl na koncepčním a metodickém nastavování zpracovávané agendy s ohledem na zabezpečení jejího efektivního fungování
 • další případné úkoly v rámci zajištění chodu zahraničního oddělení

Požadavky

 • vzdělání: předpokládáno vysokoškolské, min. bakalářské (popřípadě odpovídající delší praxe se středoškolským vzděláním)
 • zaměření: humanitní, veřejnosprávní, ekonomické, cestovní ruch

Další požadavky

 • schopnost samostatné, konstruktivní a odpovědné práce
 • velmi dobrá úroveň ústního i písemného projevu
 • příjemné a vstřícné vystupování při komunikace s partnery s potřebnou mírou asertivity
 • dobrá znalost anglického jazyka v mluvené i písemné formě (schopnost bezproblémové komunikace se zahraničními partnery osobně, telefonicky i v písemné formě)
 • dobrá znalost práce s PC (MS Office, Internet)
 • pozitivní a proaktivní přistup k řešení problému
 • předchozí praxe na pozici s podobným zaměřením výhodou
 • znalost univerzitního prostředí a jeho fungování výhodou
 • bezúhonnost

Náležitosti přihlášky

 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis (cca do1 normostrany)

Termín nástupu

 • do konce listopadu 2015 (za odcházející pracovnici)

Výhrada

Děkanka FF UK si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. Každý účastník výběrového řízení nese své náklady samostatně a nevzniká mu nárok na jejich úhradu.

Jak se ucházet o tuto pozici

Podrobný strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte na emailovou adresu vedoucího zahraničního oddělení Mgr. Ivo Skůčka – ivo.skucek@ff.cuni.cz, a to do 1. 11. 2015. E-mail v předmětu označte jako „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – referent/ka ZO“.

V Praze dne 8. 10. 2015

dokument v PDF


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK