Děkanské volno 21. října

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
z důvodu konání Valné hromady Studentského fondu vyhlašuji na středu 21. října od 16:00 děkanské volno pro akademickou obec.

doc. Mirjam Friedová, Ph.D.
děkanka


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK