Československo 38–89: Atentát, kurz českého znakového jazyka a ASCII fotobudka. FF UK se prezentuje na Vědeckém jarmarku 2015

Ve středu 9. září 2015 proběhne třetí ročník Vědeckého jarmarku, který nabízí dětem školního věku (od 6 do 18 let) a jejich rodičům celodenní program o vědě v každodenním životě a zaměřuje se na povzbuzení zájmu mládeže o kariéru ve vědeckých oborech.

Návštěvníci jarmarku si mohou vyzkoušet práci s astronomickým dalekohledem, lasery a elektrotechnikou, výrobu neviditelného písma pro špionážní účely, navštívit mobilní planetárium či sestavit robotickou stavebnici. Organizátory letošního Vědeckého jarmarku jsou VĚDA NÁS BAVÍ o.p.s., Vysoká škola chemicko-technická v Praze, České vysoké učení technické v Praze a Ústav organického chemie a biochemie Akademie věd ČR. Do programu zapojí i 10 fakult Univerzity Karlovy.

PosterMetro_DPP_82015Program stánku FF UK:

Minikurz českého znakového jazyka / 9:30-11:00

Stručné uvedení do českého znakového jazyka a života Neslyšících. Témata: barvy a zvířata.

Československo 38–89: Atentát / 11:00-13:30

Už jste slyšeli o hře Atentát od týmu Československo 38–89? Zajímá vás, zda se dá propojit historie s počítačovými hrami? Přijďte se o tom přesvědčit a vyzkoušet si na vlastní kůži první z našich příběhů nazvaný Atentát z období heydrichiády. Celý projekt se dokonce dostal do prestižní mezinárodní soutěže I/ITSEC Serious Games Showcase & Challenge 2014, kde ve finále soupeřil s aplikacemi MIT a americké armády. Simulace vznikala na půdě FF a MFF UK ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR.

Antika a klasická archeologie kolem nás / 13:30-15:30

Návštěvníci si zábavnou a hravou formou budou moci vyzkoušet, kde všude se dnes můžeme setkat s antikou a jejím dědictvím. Zároveň si ověří, kolik toho o antické kultuře vědí, i to, jak dobře znají známé památky antického i pozdějšího světa.

ASCII fotobudka / 13:30 – 17:30

Přijďte se k nám zdigitalizovat! Tři studenti oboru Studia nových médií na Ústavu informačních studií FF UK se rozhodli jít proti proudu krásných, Instagramem vyfiltrovaných selfies a být mnohem syrovější. Představujeme multimediální instalaci, jejímž výstupem jsou fotky složené z ASCII znaků, na kterých to sluší prostě každému. Navštivte ASCII fotobudku!

Čeština na počítači / 15:30-17:00

Počítače se používají také při práci s češtinou: pomocí počítačů se vytvářejí slovníky, gramatiky, automatické překlady a také takzvané jazykové korpusy. V nich se shromažďují nejrůznější texty obsažené v knihách, časopisech či novinách. Tyto texty je možné prohledávat: dají se v nich hledat jednotlivá slova i kombinace slov. Některé tvary slov mají víc významů, například „laně“ je tvar podstatného jména „laň“ („Byly tam čtyři laně.“) i tvar podstatného jména „lano“ („Visel na laně.“). Mnohdy se význam daného slova obtížně rozpoznává. V korpusu lze také vyhledat například všechna slova v češtině, která se píší i čtou pozpátku stejně. S korpusy souvisí i způsob, jak některé programy upozorňují na gramatické chyby v textech.

Vědecký jarmark začíná v 8:30 a pokračuje až do 17:30 na Vítězném náměstí v Praze 6. Oficiální zahájení proběhne v 9:30 uprostřed areálu akce.

Bližší informace o akci a k jejímu programu budou postupně doplňovány na web www.vedeckyjarmark.cz. Aktuální informace visí rovněž na Facebooku a na Twitteru.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK