Student filmové vědy uspěl v soutěži textů o vizuální kultuře

Platforma Fresh Eye pořádala druhý ročník soutěže textů o vizuální kultuře Jeden pohled nestačí, v němž hledala studentské texty krátkých forem i závěrečné vysokoškolské práce věnující se tématům spjatým s oblastí vizuálních studií. Jedním z vybraných účastníků soutěže, kteří dostali příležitost svoji práci představit širšímu publiku, se stal student filmové vědy  FF UK Daniel Vondráček s prací Proč k sobě obrazy pojit? V práci hledá principy, pomocí kterých komunikujeme obrazem v prostředí internetu.

Fresh Eye večer, kde budou vybraní autoři prezentovat své příspěvky, se uskuteční v úterý 16. 6. od 19:00. Vstup na akci je zdarma.

Fresh Eye je platforma pro rozvoj a propagaci studia vizuální kultury. V rámci pravidelných měsíčních přednášek dává prostor mladým teoretikům, umělcům, kurátorům, žurnalistům a kreativcům. Buduje online knihovnu audiovizuálního a textového materiálu. Pro studenty vysokých škol vyhlašuje soutěž Jeden pohled nestačí a edukaci na středních školách se věnuje prostřednictvím workshopu Základy vizuální komunikace.
Fresh Eye pomáhá vysokoškolským studentům sdílet a prezentovat zájem o výzkum vizuální kultury prostřednictvím celorepublikové výzvy Call for Papers: Jeden pohled nestačí, v rámci níž online publikuje seminární, bakalářské, magisterské a dizertační práce věnované studiu obrazu a vybrané studenty zve k osobní prezentaci.

Newsletter FF UK

Newsletter FF UK