Proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů mezinárodní soutěže pro mládež Lidice pro 21. století

Mezinárodní vědomostní a literární soutěž Lidice pro 21. století vyhlašuje Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR, Ústav pro studium totalitních režimů a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Je určena dětem a mládeži z celého světa ve věku 10–19 let.

Jejím cílem je přispět k uchování památky občanů středočeské obce Lidice, zavražděných nacisty v roce 1942, a k prohlubování znalostí nejmladší generace o historických událostech, vztahujících se k druhé světové válce a k nacistickým totalitním režimům 20. století.

Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 3098 soutěžících z České republiky a Slovenska. V I. kategorii (10–14 let) se do soutěže zapojilo 1889 žáků, ve II. kategorii (15–19 let) 1209 studentů. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 11. června na zámku Nový Hrad v Jimlíně.

foto: archiv FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK