Publikace autorů z FF UK uspěly v soutěži vysoce kvalitních monografií

V soutěži vysoce kvalitních monografií na Univerzitě Karlově se na prvních deseti příčkách umístily tři publikace odborníků z FF UK. Z celkem 71 hodnocených monografií jich 18 náleží autorům, kteří v roce 2013 působili na Filozofické fakultě UK.

Soutěž vysoce kvalitních monografií na UK

Hlavním cílem Soutěže je podpora autorů vysoce kvalitních monografií a jejich mateřských fakult či dalších univerzitních součástí. Soutěž vysoce kvalitních monografií tak svým charakterem doplňuje stávající systém přidělování institucionálních prostředků vysokým školám a jejich součástem. Hodnocení nejvýznamnějších monografií UK v daném období dvěma jedenáctičlennými odbornými komisemi (komise pro lékařské a přírodní vědy a komise pro humanitní a společenské vědy) tak jasně stanovuje standardy i úroveň náročnosti pro jednotlivé typy publikací, které si činí nárok být považovány za klíčové ve svých vědeckých oborech.

Soutěž se řídí opatřením rektora č. 3/2011 a mohou se jí zúčastnit fakulty a další součásti UK, kterým jsou v daném kalendářním roce v rámci rozpočtu rozdělovány prostředky institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj. Nominované monografie jsou hodnoceny dvěma komisemi jmenovanými Vědeckou radou UK a to Komisí pro humanitní a společenské vědy a Komisí pro lékařské a přírodní vědy.

 ze stránek soutěže na webu cuni.cz

seznam monografií hodnocených v roce 2015 (rok vročení 2013) přihlášených za FF UK
autor název pořadí
Soukup, Martin Antropologie a Melanésie. Z doby kamenné do kyberprostoru 1.
Tučková, Lucie Suzanne Renaud, Petrkov 13 3.–5.
Štoll, Pavel Lotyšská kultura a Jednota bratrská. České kontexty lotyšských kulturních tradic v 17.–20. století 6.–9.
Koura, Jan Zápas o východní Středomoří. Zahraniční politika Spojených států amerických vůči Řecku a Turecku v letech 1945–1953 12.–13.
Hlavačka, Milan – Tinková, Daniela Velké dějiny zemí Koruny české, svazek XI. a) a XI.b) 14.–17.
Švec, Ondřej Phénoménologie des émotions 22.–25.
Nykl, Hanuš Náboženství v ruské kultuře 29.–31.
Voit, Petr Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí. I. Severinsko-kosořská dynastie 1488–1557 33.–36.
Cvrček, Václav Kvantitativní analýza kontextu 37.–39.
Křen, Michal Odraz jazykových změn v synchronních korpusech 52.–53.
Boušek, Daniel – Válová, Dita Jehuda ha-Levi, Kniha argumentů a důkazů ve prospěch opovrhovaného náboženství (Kniha Chazarů), známá jako Kuzari 54.–55.
Benešová, Rusin Dybalska, Zakopalová 90 let pražské polonistiky – dějiny a současnost 63.–64.
Kolman, Vojtěch – Roreitner, Robert O špatném nekonečnu 63.–64.
Králová, Jana – Cuenca, Miguel Jiří Levý: una concepción (re)descubierta 66.
Novotná, Eva Uplatnění absolventů oboru překladatelství a tlumočnictví v praxi 67.–68.
Krejčová, Lenka Žáci potřebují přemýšlet: co pro to mohou udělat jejich učitelé 69.
Landgráfová, Renata Jazyk egyptských písařů: gramatika klasické egyptštiny 70.
Krejčová, Mertin, Čáp, Štětovská Výchovné poradenství 71.

kompletní přehled hodnocených monografií


Související články