Proběhlo slavnostní předání prvních certifikátů pro dobrovolníky a dobrovolnice FF UK

Dobrovolnictví na FF UK je nový projekt, který probíhá od začátku akademického roku 2014/2015. Dosud se zapojilo celkem 50 studentů a studentek FF UK, kteří pomáhají při organizaci fakultních akcí, podílejí se na propagaci FF UK atd.

Odměnou není jen tričko nebo knížka, ale oficiální dvojjazyčný certifikát, který dobrovolníci získají, pokud odpracují 40 hodin, a mohou se jím prezentovat třeba u pracovních pohovorů. V letošním akademickém roce tuto podmínku splnilo pět studentek a studentů. Ve středu 27. května jim byl na slavnostním setkání certifikát předán paní děkankou doc. Mirjam Friedovou. Po předání proběhlo krátké setkání, kde se debatovalo například o dalších dobrovolnických plánech.

Certifikát dobrovolníka FF UK v letošním akademickém roce obdrželi: student magisterského studia historie Vlastimil Křišťan, studentka magisterského studia dějin umění Barbora Janů, studentka bakalářského stupně bohemistiky Barbora Janoušková, student bakalářského stupně informačních studií a knihovnictví Petr Holubetz a student informačních studií a knihovnictví Jakub Požárek.

Pokud vás tato aktivita zaujala a měli byste zájem rozšířit řady fakultních dobrovolníků, ozvěte se koordinátorce dobrovolnictví na FF UK Sáře Vidímové. Koordinátorka dobrovolníky v průběhu roku oslovuje s nabídkou pomoci na různých typech akcí, ať již celodenních, jako je třeba den otevřených dveří, nebo drobnějších, například konferencí, přednášek významných odborníků atd.

 

Související:

Dobrovolnictví na FF UK: ideální způsob, jak se o fakultě dozvědět více a zapojit se do dění [ff.cuni.cz, 17. dubna 2015]

 

foto: archiv FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK