Zemřel přední český jazykovědec prof. Jan Šabršula

Děkanka Filozofické fakulty UK doc. Mirjam Friedová, Ph.D., a Ústav románských studií FF UK s hlubokým zármutkem oznamují, že v sobotu 14. února 2015 zemřel ve věku nedožitých 97 let přední český jazykovědec, profesor Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, prof.  PhDr. Jan Jaroslav Šabršula, DrSc.

Prof. Šabršula působil jako řádný profesor francouzské a románské jazykovědy na katedře romanistiky FF UK v Praze v letech 1966–1984, poté od roku 1992 přednášel na katedře romanistiky Ostravské univerzity. Kromě práce v těchto institucích se věnoval další přednáškové činnosti na jiných univerzitách, v Jazykovědném sdružení a v Pražském lingvistickém kroužku. Mezi jeho díla patřily především vysokoškolské učebnice a odborné monografie. Statě prof. Šabršuly vycházely v jazykovědných časopisech a sbornících českých i mezinárodních. Jeho práce s uznáním recenzovala řada významných jazykovědců domácích i zahraničních, jako například H. Bonnard, M. Cohen, A. Dostál, J. Dubois, J. Dubský, L. Dvořák a další.  V roce 2000 udělil prezident Francouzské republiky prof. Šabršulovi za jeho dílo Řád čestné legie.

Poslední rozloučení se zesnulým se bude konat v pátek 20. února v 15:15 v krematoriu Motol.

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK