Setkání děkanky s akademickou obcí

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jak jsem slíbila, připravuji setkání s akademickou obcí, na kterém bude možná společná diskuse k podzimnímu hodnocení kvality a ke krokům, které z něho pro fakultu vyplývají. Setkání se bude konat ve čtvrtek 22. ledna 2015 ve Velké aule fakulty od 15:00 do 17:00.

Všechny tímto srdečně zvu a těším se na debatu.

 

S pozdravem

M. Friedová


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK