Na veletrhu Gaudeamus předvede FF UK muzikologický výzkum či výukovou simulaci

Filozofická fakulta UK se na evropském veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání bude jako v minulém roce prezentovat v rámci celouniverzitního stánku po boku dalších fakult univerzity. Zájemcům o studium vedle obecných informací o přijímacím řízení nabídne rovněž odpovědi na konkrétní dotazy související s jednotlivými obory.

FF UK uchazečům v doprovodném programu představí gregoriánský chorál, muzikologický výzkum jako detektivku, výukovou simulaci Evropa 2045, výzkum východoevropských sci-fi filmů či aplikaci DamePraci.cz.

Akce je určena všem zájemcům o další studium po maturitě, zejména studentům III. a IV. ročníků středních škol a odpovídajících ročníků gymnázií. Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus se koná 4.–7. listopadu 2014 v areálu brněnského výstaviště (pavilon G1). Pražský běh se uskuteční v lednu 2015.

Doprovodný program FF UK

Gregoriánský chorál – cesta ke kořenům evropské hudby

workshop o zpěvu gregoriánského chorálu z původních středověkých zápisů

Ústav hudební vědy | doc. PhDr. David Eben, Ph.D.

čtvrtek 6. 11. | 13:00–14:00, 15:00–16:00

V tomto krátkém semináři se vydáme na pouť proti proudu času až k samotným zdrojům evropské hudby – gregoriánskému chorálu. Ponoříme se do fascinujícího zvukového světa klášterů prvního tisíciletí a zalistujeme středověkými rukopisy se záznamy chorálního repertoáru. Výklad bude doprovázen praktickými příklady ze zvukových nosičů. Do interpretace se budou moci aktivně zapojit i účastníci přednášky.

Muzikologický výzkum jako detektivka

Petrus Wilhelmi de Grudencz. Od studia středověkých rukopisů k objevu významného skladatele 15. století.

Ústav hudební vědy | PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D.

čtvrtek 6. 11. | 13:00–14:00, 15:00–16:00

Na přelomu 60. a 70. let minulého století se muzikolog Jaromír Černý věnoval intenzívnímu studiu hudebních rukopisů z období pozdního středověku. Při té příležitosti se setkal s řadou skladeb, jejichž texty obsahovaly jméno Petrus skryté v podobě akrostichu v prvních písmenech po sobě následujících slov (např. Presulem Ephebeatum Trabeatum Radiatum Venustemus Sedulo). I když některé z těchto kompozic mohly pocházet z pera stejného autora, nález akrostichu nebyl pro kriticky uvažujícího vědce ještě žádným důvodem k přehnanému optimismu. Ani když se Jaromíru Černému podařilo nalézt celé jméno dosud neznámé osobnosti skryté v textech jednoho ze zkoumaných motet, zdaleka netušil, co všechno bude následovat. Díky jeho badatelskému úsilí může hudební svět po takřka šesti staletích opět obdivovat nejen hudební talent a básnickou erudici, ale také smysl pro humor a břitkou ironii, které výstižně charakterizují pozoruhodného středoevropského intelektuála z 15. století jménem Petrus Wilhelmi de Grudencz.

Workshop přiblíží práci hudebního historika, který zkoumá středověké rukopisné prameny, luští záznamy starých skladeb, studuje historické souvislosti a snaží se znovuoživit a přiblížit zapomenutou hudbu dnešnímu posluchači. Účastníci budou mít možnost prohlédnout si reprodukce zápisů skladeb Petra Wilhelmi de Grudencz, seznámí se s postupným odkrýváním jeho totožnosti a s tím, co víme o jeho osobnosti a hudební tvorbě dnes. Součástí workshopu bude poslech nahrávek se skladbami tohoto autora.

Filmovědci v akci

workshop studentů filmové vědy

Katedra filmových studií | Terezie Křížkovská, Adéla Mrázová, Jakub Jiřiště (studenti)

úterý 4. 11. | 11:00–12:00, 14:00–15:30

Trojice studentů Katedry filmových studií ukáže, že studium na Karlově univerzitě není pouze o plnění studijního plánu. Naopak může přinášet nečekané zážitky, setkání a pestré možnosti jak se již od začátku seznamovat se světem praxe. Představí zábavnou formou výsledky studenty iniciovaného mezinárodního výzkumu východoevropských sci-fi filmů, jejich vlastní filmový časopis, připravovanou filmovou výstavu a další možnosti, které poskytuje katedra pro hladký vstup do profesního života.

Interaktivní výuková simulace Evropa 2045

Ústav informačních studií a knihovnictví | Ivo Šebek

pátek 7. 11. | 10:00–11:00, 13:00–14:00

Jaká bude Evropa za čtyřicet let? Budeme mít všude větrné elektrárny? Povinnou výuku náboženství? Problémy s imigranty? S naší interaktivní simulací si můžete vyzkoušet, jaké by bylo řídit Českou republiku či Francii, anebo dokonce rozhodovat o osudu celé Evropy.

Představení aplikace DamePraci.cz

Ústav informačních studií a knihovnictví | Jakub Fiala

čtvrtek 6. 11. | 14:00–15:00

Prezentace návštěvníkům představí vyvinutou inovativní aplikaci DámePráci.cz propojující zájemce o práci a zaměstnavatele. Je dostupná z každého webového prohlížeče a také jako aplikace pro chytré telefony či tablety a umožňuje zájemcům efektivně hledat zaměstnání tak, aby jim byly přednostně nabízeny ty inzeráty, které jsou pro ně relevantní. Zájemci mají větší šanci při pohovoru uspět a nemusejí se zdlouhavě probírat desítkami nerelevantních nabídek a ztrácet tak čas i odhodlání.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK