Služba Ptejte se knihovny zprostředkovala odpovědi na více než sto otázek

V polovině února 2014 se Knihovna FF UK připojila k projektu s názvem Ptejte se knihovny. Cílem služby je poskytnout široké veřejnosti odpovědi na stručné konkrétní dotazy v podobě faktografických či bibliografických informací.

Služba v mnoha státech celého světa funguje řadu let. Organizátorem zpravidla bývá národní knihovna té které země, v České republice je jí již 10 let Národní knihovna České republiky.

Knihovna FF UK je jednou z mála univerzitních knihoven v ČR zapojených do projektu a garantuje odpovědi na dotazy z humanitních oborů, které nejsou vždy dostatečně informačně zabezpečené ve fondech jiných knihoven.

„V meziroční statistice zodpovězených dotazů jsme se vyhoupli téměř okamžitě po připojení k projektu na čtvrté místo, které si stále držíme, a patříme tak mezi nejdotazovanější knihovny. Stojíme hned za tradičními subjekty – Národní knihovnou České republiky, Moravskou zemskou knihovnou v Brně a Městskou knihovnou v Praze,“ říká Mgr. Lenka Michálková, asistentka ředitelky Knihovny FF UK.

Na vybrané odpovědi je možné se podívat do archivu dotazů na internetové adrese www.ptejteseknihovny.cz/archiv/dotazy-podle-knihoven.

Zodpověděli jsme přes stovku dotazů aneb Ptejte se knihovny [iforum.cz, 29. srpna 2014]


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK