Zemřela významná představitelka české byzantologie a neogrecistiky prof. Růžena Dostálová

Ve věku 90 let zemřela významná představitelka české byzantologie a neogrecistiky, profesorka PhDr. Růžena Dostálová, CSc., která se podstatnou měrou zasloužila o znovuzavedení novořečtiny jako studijního oboru na FF UK.

Po studiích na FF UK pracovala dlouhou dobu v Kabinetu pro studia řecká, římská a latinská ČSAV, ale příležitostně působila i na FF UK v rámci výuky novořeckých a byzantských studií. Od r. 1993 vyučovala na FF MU v Brně, v r. 1996 byla jmenována profesorkou. S její pomocí a podporou byla novořečtina akreditována také na FF UK v Praze.

Prof. Dostálová je autorkou či spoluautorkou mnoha monografií; z posledních dvaceti let jmenujme alespoň knihy Byzantská vzdělanost (1990, 2003), Dějiny Byzance (Praha 1994), Antická mystéria (1997), Dějiny Řecka (1998), Řecké pašije: osud jedné opery: Korespondence Nikose Kazantzakise s Bohuslavem Martinů (2003), Papyrologie (2006), Geografie a mýty v Dionysiakách (2010). Spolupracovala také na encyklopedických dílech (Encyklopedie antiky, 1975, Slovník řeckých spisovatelů, 1975, 2006) a redigovala aktualizované vydání Novořecko-českého slovníku (2002). Nemenší jsou její zásluhy o překlady krásné literatury, ať již byzantské (Michael Psellos, Anna Komnena, Laonikos Chalkokondylos), nebo novořecké (K. Kavafis, O. Elytis. J. Seferis) či antické (J. Flavius, O starobylosti Židů). Je také spoluautorkou první české učebnice novořečtiny (2004).

Za svou překladatelskou činnost byla v r. 2004 odměněna Zlatou medailí Řecké společnosti překladatelů a v r. 2010 jí prezident Řecké republiky Karolos Papulias udělil státní vyznamenání Commandeur de l´Ordre du Phénix za celoživotní dílo.

Poslední rozloučení se koná ve čtvrtek 28. srpna 2014 v 11:15 hodin v obřadní síni krematoria v Praze – Motole.

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK