Studentský Majáles žije dál!

Ve čtvrtek 1. května 2014 se konal 2. ročník Studentského Majálesu. Akci zahájil alegorický průvod, který vyšel z Kampy a historickým centrem se přesunul k budově Karolina, kde probíhal vlastní program. Vystoupily studentské hudební skupiny a divadelní spolky, byly promítány dokumentární filmy začínajících umělců a svou činnost představily studentské spolky.

Vznik akce iniciovali na podzim roku 2012 studenti a studentky několika pražských vysokých škol, kteří chtěli majálesové oslavy více přiblížit tradici majálesů ze šedesátých let a dát prostor studentské kultuře. Studentský Majáles se konal za podpory Filozofické fakulty UK a řada studentů FF působila i v organizačním týmu.

iforum.cuni.cz, 2. května 2014


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK