Studentka FF UK získala prestižní stipendium

Mgr. Olga Zitová, postgraduální studentka na Ústavu germanistiky a pracovnice Centra pro studium holokaustu a židovské literatury při Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK, získala roční stipendium Leo Baeck Fellowship. Program je určen doktorandům v oboru dějin a kultury německojazyčných Židů. Každoročně se o tato stipendia uchází několik desítek studentů z celého světa, z nichž stipendium obdrží jenom několik z nich.

Druhé kolo výběrového řízení se konalo 27. a 28. dubna ve Frankfurtu n. M. Mezinárodní komise, skládající se z vědců z různých evropských zemí, Spojených států a Izraele, k němu pozvala 29 uchazečů, z nichž se dostavilo 27. Uchazečky a uchazeči byli posuzováni jednak na základě zaslaných písemných podkladů, jednak na základě dvou půlhodinových interview v angličtině nebo němčině.

Stipendium finančně podporuje doktorský projekt, v případě Olgy Zitové výzkum pražského židovského časopisu Selbstwehr. Účastníci spolu komunikují přes intranet a osobně se sejdou na dvou workshopech ve Velké Británii a Německu, kde představí své projekty a informují o průběžných výsledcích výzkumu.

stránky programu Leo Baeck Fellowship

stránky Centra pro studium holokaustu a židovské literatury


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK