Zemřel proslulý historik Le Goff, čestný doktor UK

Prvního dubna 2014 odešla jedna z nejvýraznějších osobností moderní medievistiky. Jacques Le Goff (1924–2014) svými názory měnil zažitý a tradiční pohled na středověk.

K českému prostředí ho poutala i osobní zkušenost, která začala studijním pobytem v Praze na přelomu 40. a 50. let a mohla pokračovat po roce 1989. Le Goff Prahu a Univerzitu Karlovu několikrát navštívil, v roce 1998 mu byl udělen čestný doktorát. Pro českou historickou vědu vychoval několik žáků a zejména seminář doc. Martina Nejedlého na Filozofické fakultě UK rozvíjí dál inovativní přístupy francouzské medievistiky a s úspěchem je aplikuje na domácí problematiku.

Život Jacquese Le Goffa je krásným příkladem dobře naplněného osudu, jemuž v tuto chvíli všichni s pokorou vzdáváme poctu.

iforum.cuni.cz, 2. dubna 2014


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK