Robert A. Rosenstone bude přednášet o vynalézání dějin ve filmu

Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze navštíví významný americký historik, filmový teoretik a spisovatel Robert A. Rosenstone, emeritní profesor California Institute of Technology (Los Angeles).

Ve čtvrtek 15. května v 16:00 v posluchárně č. 300 (v hlavní budově FF UK) pronese přednášku s názvem Inventing Historical Truth on the Movie Screen (Vynalézání historické pravdy na filmovém plátně). Přednáška je součástí cyklu Komparatistika v pohybu, který organizuje Ústav české literatury a komparatistiky FF UK.

Přednáška i následná diskuse proběhne v angličtině.

Přednáška se koná v rámci Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově č. 09: Literatura a umění v mezikulturních souvislostech.

 

Anotace přednášky:

Academics normally think of dramatic historical films as works which alter, trivialize, or distort the past. In this lecture, as in books he has written, Rosenstone argues that rather than destroying history, the best of such films provide their own sort of historical insights, which comment upon, interrogate, and sometime contest traditional historical discourse. The lecture will be illustrated with clips from Glory, a 1989 history of an African American regiment in the American Civil War.

Interdisciplinární kurz Komparatistika v pohybu Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK ve Studentském informačním sytému (dostupné po přihlášení do SIS)


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK