Na Lounsku vládl v 19. století čilý společenský život, zjistil Martin Vostřel

Z Loun pochází, na Louny se zaměřil ve své diplomové a disertační práci a v Lounech našel i zaměstnání. PhDr. Martina Vostřela z Ústavu etnologie Filozofické fakulty UK ale můžete znát také jako autora cestovatelské knihy 1 000 mil napříč republikou.

iForum, 3. února 2014


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK