Rektor jmenoval nové děkanky a děkany

Rektor Univerzity Karlovy prof. Václav Hampl dnes jmenoval do funkce nové děkany osmi fakult Univerzity Karlovy. Do čtyřletého funkčního období nastupuje pět z osmi děkanů poprvé a tři obhájili druhé volební období. Nově jmenovaní děkani se ujmou úřadu 1. února 2014.

iForum, 20. ledna 2014


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK