Knižní novinky Vydavatelství FF UK prosinec

Knižní novinky Vydavatelství FF UK

Zajímá vás méně známé dění na fakultě od roku 1955 dodnes? Jaké osobnosti z řad neakademických pracovníků působili či působí v jejích službách a jaké jsou jejich životní osudy a vzpomínky? Jak vypadaly milníky v historii fakulty pohledem dlouholetých zaměstnanců knihovny, studijního oddělení či správy budov? Vydavatelství FF UK přináší předvánoční nabídku knižních novinek i starších titulů, které potěší nejen zájemce z řad odborníků.


Služebníci vědy

Kniha rozhovorů s dvanácti bývalými i současnými neakademickými pracovníky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kteří vyprávějí jak o sobě, tak především o fakultě samotné – o svých spolupracovnících, o akademicích a studentech. Vzpomínky pokrývají období od roku 1955, kdy na fakultu přišla první z pamětnic, až po dnešek, včetně zlomových roků 1968 a 1989.

Více o publikaci na webových stránkách e-shopu FF UK.


Kacířská univerzita. Osobnosti pražské utrakvistické univerzity 1417–1622

VYCHÁZÍ 10. PROSINCE!

Povědomí o tradici pražské utrakvistické univerzity a jejím pedagogickém, vědeckém a obecně kulturním a politickém působení od 15. do 17. století je v širší veřejnosti nevelké a rovněž v akademické obci se ještě dnes můžeme setkat s jistou distancí vůči „husitství“, tj. české reformaci, jako by šlo o něco barbarského, bez vazby na evropskou a západní kulturu. Na krátkých životopisech několika vybraných osobností, spojených svým životem a dílem s pražskou Univerzitou Karlovou pozdního středověku a raného novověku, kniha ukazuje, že i tehdy byla Praha jedním z center evropského intelektuálního kvasu.

Více o publikaci na webových stránkách e-shopu FF UK.


A Centenary of English Studies at Charles University: From Mathesius to Present-day Linguistics

Kniha vycházející k významnému jubileu pražské anglistiky jako samostatného oboru založeného na Univerzitě Karlově v akademickém roce 1912/1913 se ohlíží za uplynulými sto lety anglické filologie prostřednictvím studií současných pracovníků ústavu i přizvaných odborníků, žáků či pokračovatelů tradice Viléma Mathesia, Bohumila Trnky, Josefa Vachka, Ivana Poldaufa či Jiřího Noska. Připomíná klíčová témata pražské lingvistické školy z perspektivy současnosti a kontinuity oboru.

Více o publikaci na webových stránkách e-shopu FF UK.Náměstí Krasnoarmějců 2

DOTISK 1. VYDÁNÍ!

Úspěšná publikace představuje přední humanitní fakultu socialistického Československa – Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, sídlící na pražském náměstí Krasnoarmějců – v době „normalizačního“ dvacetiletí. Na jaké kompromisy musel humanitní intelektuál po roce 1968 přistoupit, aby mohl učit na vysoké škole? Jak porozumět tomu, že většina tehdejších učitelů vzpomíná na svou katedru jako na „ostrůvek pozitivní deviace“, ačkoli šlo o instituci plně loajální k normalizační KSČ? V jaké míře a jakými cestami se navzdory ideologizaci a politickým tlakům dařilo udržovat kvalitní úroveň humanitního vzdělání? Proč téměř všichni učitelé FF UK odsoudili Chartu 77? Co konkrétně pro vysokoškolského učitele znamenala spolupráce se Státní bezpečností?

Více o publikaci na webových stránkách e-shopu FF UK.


Teoreticko-metodologické výhledy současné lingvistiky

Kniha je příspěvkem k diskusi o soudobém vývoji lingvistických teorií a metodologie lingvistického výzkumu. Přináší české překlady pěti původně anglických studií, které akcentují zejména funkci empirického výzkumu v lingvistice, vztahu mezi lingvistikou a neurovědou, výzkumu jazykové evoluce, otázce jazykových univerzálií a jazykové diverzity nebo komputačnímu modelování lingvistických procesů. Překlady doplňuje anketa zaměřená na obecné i konkrétnější otázky spjaté s lingvistickým výzkumem a představení Letní školy lingvistiky.

Více o publikaci na webových stránkách e-shopu FF UK.


Podoby Koreje


Čeští a slovenští koreanisté se věnují jednotlivým aspektům korejských dějin, kultury a jazyka, a snaží se tak postihnout to, co tvoří korejskou svébytnost a výjimečnost.

Více o publikaci na webových stránkách e-shopu FF UK.


Klasická korejština

Kniha představuje základní rysy vývoje korejského jazyka, okolnosti vzniku korejského písma a gramatický systém klasické korejštiny. V části věnované klasickým textům zpracovává ukázky literatury psané v korejském písmu v rozmezí 15. až raného 20. století. Kniha poskytuje čtenáři náhled nikoli pouze na lingvistickou stránku věci, ale především na základní otázku role a významu korejského písma a literatury v tradiční korejské společnosti.

Více o publikaci na webových stránkách e-shopu FF UK.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK