Pro léto na fakultě jsou typické stavební práce a letní školy

Přestože v době letních prázdnin posluchárny povětšinou zely prázdnotou, zaměstnancům děkanátu Filozofické fakulty UK pracovní povinnosti trvaly. O škále jejich úkolů, změnách, které na fakultě chystají zavést v nadcházejícím akademickém roce, a o projektech letos úspěšně završených v rozhovoru promluvil tajemník fakulty Ing. Filip Malý.

„Z projektových záměrů nyní na příští rok plánujeme především zlepšení infrastruktury. Rádi bychom kupříkladu sjednotili fakultní informační systémy,“ přibližuje chystané změny na FF UK tajemník fakulty Ing. Filip MalýJak byste zhodnotil činnost děkanátu v loňském akademickém roce? Podařilo se dokončit nějaké projekty zlepšující chod fakulty, její vztah s veřejností či podmínky pro vědeckou aktivitu a studium?

Již v září loňského roku fakulta přešla na nový model zajišťování kopírování. Ten studentům přinesl rozšíření i zlevnění služeb.

Spíše na veřejnost pak bylo zacíleno zprovoznění fakultního e-shopu. V březnu byla uvedena v činnost česká verze, k níž se během letních měsíců připojila i anglická mutace. Internetový obchod zajišťuje především prodej knižních titulů, nicméně sortiment bude brzy rozšířen i o prezentační předměty.

V půli srpna byl spuštěn také modul pro přijímání plateb přes internet. Využijí jej především katedry pořádající např. kurzy celoživotního vzdělávání, ale i studentům, a zvláště těm zahraničním, přinese větší komfort při hrazení poplatků spojených se studiem a účastí na fakultou pořádaných letních školách či konferencích.

Posledním významným projektem, který se již pohybuje na pomezí působnosti děkanátu a proděkana pro studium, byla nová webová aplikace pro studentské hodnocení výuky, která funguje od zimy.

Splnil systém studentských elektronických evaluací vaše očekávání?

Určitě ano. Pro mě bylo podstatné, aby byla nová aplikace levnější, flexibilnější a modernější. Za neméně důležitou podmínku jsem považoval nižší chybovost oproti předešlému postupu, kdy se papírové dotazníky pracně převáděly do elektronické podoby pro následné vyhodnocování a zveřejňování na webu. Tyto provozní požadavky byly opravdu splněny. Nicméně jde o hodnocení z mého úzkého pohledu. Je třeba, aby studenti a proděkan pro studium dali najevo, zda systém dostál i jejich očekáváním.

Jaká je náplň práce děkanátu v průběhu prázdnin? Která část agendy mu v této době odpadá a která naopak přibývá?

V rámci studentské agendy sice utichá běžný provoz, ale naopak vrcholí administrativní práce spojené s přijímacím řízením. Typické jsou pro léto rovněž stavební práce a různé letní školy, hojně navštěvované zahraničními studenty z celého světa. Dále se o prázdninách připravují projektové záměry na příští rok, které hned v září musíme odevzdat na rektorát. Před koncem funkčního období současného rektora navíc univerzita provedla novely řady předpisů týkajících se studia i fungování fakult. Přijatým změnám musíme přizpůsobit i fakultní předpisy, a tak je nynější léto v tomto ohledu velmi rušné zvláště pro fakultního právníka a některé proděkany.

Z mého pohledu jsou tedy letní měsíce obdobím stavebních úprav, plánování a vytváření podkladů pro fungování fakulty v následujícím akademickém roce. Nicméně nechci tvrdit, že děkanát v této době trpí nějakou celkovou přepracovaností. I pro něj znamená léto čas dovolených.

Na které změny se na fakultě můžeme těšit v příštím akademickém roce?

Ty hlavní změny s sebou zřejmě přinese nástup nového děkana. Nicméně jejich podobu a dosah lze nyní jen těžko předvídat. Z projektových záměrů nyní na příští rok plánujeme především zlepšení infrastruktury. Rádi bychom kupříkladu sjednotili fakultní informační systémy. Jejich prostřednictvím lze zatím bohužel vykonávat vždy jen určitou část úředních úkonů, a tak postupem času vytvořily složitou spleť programů, kterou je třeba zpřehlednit. Na podzim by měl být proto vytvořen tzv. intranet a v rámci něj i jednotný portál, v němž by bylo možné vyřizovat většinu administrativních agend. Doufám, že studenti ocení připravovanou aplikaci na elektronické podávání a oběh žádostí, která by měla být do pilotního provozu spuštěna v letním semestru.

Rovněž doufám, že v zimě uspějeme u ministerstva školství s žádostí o velkou dotaci na zásadnější rekonstrukci některých prostor fakulty a pořízení moderního vybavení, která by mohla být hrazena z evropských fondů, konkrétně z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Jaké pohnutky vás vedly k zájmu o post tajemníka FF UK?

Motivací jsem měl sice celou řadu, ale nejvíc mě patrně lákalo zkusit něco nového. Po několika letech vyřizování grantových záležitosti na FF UK mi práce postupně zevšedněla. Nicméně jsem se za tu dobu blíže seznámil se zdejším prostředím a lidmi, kteří jsou mi velmi blízcí. Když se tedy tento post před dvěma roky uvolnil, naskytla se mi tím možnost změnit pracovní místo a zároveň moci zůstat na fakultě.

V čem spatřujete význam tajemníka a děkanátu pro fakultu?

Tajemník a potažmo celý děkanát jsou takovým svorníkem fakulty, servisem pro akademickou obec. Jejich úkolem je dle mého názoru realizovat představy zástupců akademické obce tak, aby prováděné změny probíhaly při vyrovnaném rozpočtu, v souladu s právním řádem a univerzitními pravidly. Měli by zajistit vyvážené pracovní a studijní prostředí, zachovat nutnou stabilitu a zároveň podporovat rozvoj fakulty a jednotlivých základních součástí. I když pro akademiky a studenty je administrativa spíše stresovou činností, věřím, že celkově navzájem chápeme své poslání a respektujeme se.

Filip Malý vystudoval obor Veřejná správa a regionální rozvoj na Národohospodářské fakultě VŠE. Po absolvování studií působil v neziskových organizacích, na postu tajemníka velvyslance Svatého stolce v České republice, a jako ředitel Křesťanského centra Jižní město. V roce 2006 nastoupil na Filozofickou fakultu UK na místo projektového manažera a referenta pro granty. Od roku 2011 působí ve funkci tajemníka fakulty.

ptal se Martin Linhart


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK