Evropská konference o estetice se letos pořádá v Praze

Filozofická fakulta UK v tomto roce hostí každoroční konferenci Evropské společnosti pro estetiku (ESA). Cílem tematicky bohaté konference je snaha propojovat jednotlivé tradice evropského estetického bádání.

Evropská společnost pro estetiku byla založena v roce 2008 ve švýcarském Fribourgu, jejím zakládajícím členem je i pražská Katedra estetiky FF UK. Od té doby se pořádá konference každý rok na jiném místě (2009: Fribourg, 2010: Udine, 2011: Grenoble, 2012: Guimaraes/Braga) za účasti předních (nejen) evropských badatelek a badatelů v oboru estetiky a teorie umění.

V červnu se konference uskuteční v Praze. Tento rok nebyl vybrán náhodou, protože je pro estetiku v Čechách významný hned ze dvou důvodů: uběhne 250 let od ustanovení stolice krásných věd na Univerzitě Karlově (1763), tedy faktického počátku výuky estetiky v českých zemích, zároveň svůj 50. ročník oslaví oborový časopis Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, přední mezinárodní odborné periodikum vydávané Ústavem dějin umění AV ČR a FF UK.

Záměrem ESA je propagovat filozofický a obecně akademický výzkum v oblasti estetiky a teorie umění, zvláště pak podporovat prohlubování kontaktů mezi estetičkami a estetiky napříč Evropou; konference jsou k tomu vhodnou platformou. Za svou krátkou existenci si již konference ESA stačily vydobýt značné renomé a tvoří každoroční středobod akademického života evropské estetiky.

Konference ESA se bude konat 17.–19. června na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Vedle hlavní plenární přednášky bude probíhat několik paralelních tematicky zaměřených setkání. Konference je určena širokému spektru zájemců o výše uvedené obory, především pak akademickým pracovníkům, mimoakademickým badatelům a studentkám a studentům spřízněných oborů. Jednacím jazykem je angličtina. Není třeba se přihlašovat, vstup je volný pro všechny členky a členy akademické obce UK.

Oficiální webové stránky konference: http://eurosa.org/

Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D.

Katedra estetiky FF UK

zpracovala Hana Bednářová


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK