Výstava Do srdce Asie: 10 let české archeologie ve Střední Asii, 3. prosince 2012

Výstava Do srdce Asie: 10 let české archeologie ve Střední Asii

3. prosince 2012

Výstava Do srdce Asie: 10 let české archeologie ve Střední Asii, jež byla zahájena 3. prosince, byla zaměřena na představení posledních 10 let práce mladých českých archeologů z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v jižní části Uzbekistánu poblíž městečka Šerabád. Při příležitosti vernisáže výstavy byla představena stejnojmenná publikace, která přináší stručný souhrn hlavních informací o expedici, o její činnosti a výsledcích její práce.

Zdroj fotografií: archiv FF UK