Fakulta

Večery na FF UK

slavicek_bannerProgram přednášek zimního semestru:

18. září | od 19:00 | Velká aula FF UK (nám. Jana Palacha 2, m. č. 131)

Slepé uličky vědy aneb Perly ze smetiště vědeckých myšlenek

fyzikální chemik a popularizátor vědy prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D.

Historie je psána vítězi, což platí i pro historii vědy. Ve této přednášce se ale tentokrát zaměříme na poražené.

Dějiny poznání jsou dlážděny nepřeberným množstvím chyb, omylů či pošetilostí. Řada nesprávných vědeckých teorií a představ byla zjevně nesmyslná již v době svého vzniku, často se ale setkáváme s myšlenkami, které byly chytré a krásné a jejich nesprávnost byla jejich jediným neduhem. Právě na tuto oblast – Frank Wilzcek (a Leonard Cohen) mluví o beautiful losers – se zaměří naše přednáška. Nesprávné teorie často prokázaly značnou houževnatost a ovlivnily myšlení celých generací. Vypilovaly se přitom postupy a techniky, které se dále používají v jiných oblastech.
Zaměříme se přitom zejména na oblast fyzikálních a chemických věd, například na korpuskulární teorii gravitace, vířivý model atomu či na nesprávné teorie spojené s prolomením genetického kódu.

Prof. Slavíček je spoluautor světového objevu nové formy předávání energie mezi molekulami kapalin, zakladatel Laboratoře teoretické fotodynamiky na VŠCHT v Praze a  laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2016 a dalších ocenění.

16. října | Roman Vaněk
6. listopadu | Daniel Stach

Vstupné na jednotlivé přednášky je 60 Kč. Vstup do naplnění kapacity sálu.

pořadatel: Mgr. Jaroslav Jirák