Minulá volební období

Pozvánka na 15. zasedání AS FF UK 2018-2020

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Srdečně Vás zveme na 15. zasedání Akademického senátu FF UK ve funkčním období 2018–2020, které se uskuteční ve čtvrtek dne 12. prosince 2019 ve 13,30 hodin v místnosti č. 104 v 1. patře hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program zasedání:

 1. Schválení návrhu programu zasedání
 2. Schválení zápisu z 14. zasedání ze dne 10. října 2019
 3. Dlouhodobý záměr FF UK
 4. Návrh otázek do studentského hodnocení výuky zimního semestru 2019/2020
 5. Nájemní smlouva s Českou spořitelnou a.s.
 6. Návrh opatření děkana: Provozní řád Knihovny FF UK
 7. Akreditace
 8. Rozdělení hospodářského výsledku
 9. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
 10. Systematizace rozvrhování
 11. Podnět k systematizaci příplatků za vedení základní součástí
 12. Různé
  a. Informace k přípravě „Finančního modelu“
  b. KREAS – kontrola na místě
  c. Informace o Kampusu Hybernská
  d. Financování studentské vědy (SVV)
  e. Informace o programu pro děti zaměstnanců během jarních prázdnin
  f. Informace o Oddělení informačních systémů
  g. Sinopsis