Harmonogram jednání a zápisy

POZVÁNKA – na 5. jednání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 5. jednání AS FF UK

které se koná

ve čtvrtek dne 16. září 2004 ve 13,30 hodin

v místnosti č. 104 /1. patro hlavní budovy FF UK.

Návrh programu:

 1. Schválení programu.

 2. Schválení zápisu 4. jednání AS .

 3. Vyhlášení voleb do AS UK.

  Harmonogram voleb na FF UK – návrh PAS

 4. Projednání návrhu podmínek přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2005/2006.

  Podmínky přijímacího řízení 2005/06

 5. Projednání návrhů na prodloužení a rozšíření akreditací (doktorské studium v oborech románské literatury, klasická archeologie, dějiny a kultury zemí Asie a Afriky, politologie, didaktika konkrétního jazyka; navazující magisterské studium, obory anglistika – amerikanistika, romistika, klasická archeologie; bakalářské studijní programy v oborech klasická archeologie jednooborová a dvouoborová, religionistika, starořečtina, latina, čeština v komunikaci neslyšících, anglistika – amerikanistika).

  Stanovisko studijní komise

 6. Projednání změny studijního plánu oboru religionistika (bakalářské studium) .

 7. Projednání návrhu investičního záměru na pořízení nemovitosti archeologického pracoviště Mělník – Centrum terénního výzkumu.

 8. Projednání dopisu Veroniky Forkové.

  doc. H. Gladkova: Stanovisko k dopisu V. Forkové

  Polonistika ve školním roce 2003/2004

  Jan Linka: ohrazení proti formulaci z textu Polonistika ve školním roce 2003/2004

 9. Různé.

Petr Zemánek

předseda