Podklady pro jednání AS a předsednictva

Archiv podkladů – organizační záležitosti AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

ARCHIV PODKLADŮ

Organizační záležitosti AS FF UK

00-03-09 AS Výsledek voleb do studentské kurie AS

00-02-24 AS 3. kolo voleb do SKAS FF UK

00-01-13 AS Kandidátní listina do SKAS FF UK

00-01-13 AS Výsledek voleb do AS UK

00-01-13 AS Výsledek voleb do kurie ak. pracovníků AS FF

00-01-13 AS Volby kandidáta na děkana FF UK, vol. obd. 2000-2003

99-12-09 AS Informace – Kandidáti FF do AS UK

99-12-09 AS Informace – Volby do AS FF UK, 13. 1. 2000

99-12-09 AS Informace – Volby do AS UK, 7. – 8. 12. 1999

99-10-14 AS Informace – Setkání s kandidátem na rektora UK

99-09-23 AS Informace – Volby kandidáta na funkci děkana FF UK

99-09-23 AS Informace – Volby AS FF UK

99-09-23 AS Informace – Volba kandidáta na rektora UK