Fakulta

Ústav Českého národního korpusu

 • sídlo

 • Panská 7

 • 110 00 Praha 1

 • poštovní adresa

 • nám. Jana Palacha 2

 • 116 38 Praha 1

 • telefon, fax

 • (+420) 221 619 837

 • ředitel

 • Mgr. Michal Křen, Ph.D.

 • zástupce ředitele

 • doc. Mgr. Václav Cvrček Ph.D.

 • tajemnice

 • Ing. Lucie Nováková

 • sekretariát

 • Ing. Lucie Nováková

 • e-mail: lucie.novakova@ff.cuni.cz
 • tel., fax: (+420) 221 619 837

Český národní korpus

Český národní korpus (ČNK) je akademický projekt založený v roce 1994 při FF UK a spravovaný Ústavem Českého národního korpusu (ÚČNK). Jeho cílem je systematicky mapovat vývoj češtiny (psané i mluvené) ve všech jejích podobách a žánrech. Zároveň ÚČNK ve spolupráci s dalšími pracovišti (zejm. ÚTKL FF UK) rozvíjí činnosti s korpusy související – vývoj nástrojů, zlepšování anotace dat, výuku a pěstování oboru korpusová lingvistika.

Jazykový korpus je rozsáhlý soubor autentických textů, v němž lze pomocí speciálních nástrojů vyhledávat jazykové jevy (např. slova a slovní spojení), porovnávat jejich frekvenci apod. Korpus zobrazuje jazykové jevy v jejich přirozeném kontextu, a umožňuje tak vytvářet na reálných datech podložený jazykový výzkum v rozsahu, který byl dříve nemyslitelný. Nástroje pro vytěžování korpusů a další informace o celém projektu jsou k dispozici v rámci portálu www.korpus.cz.