Archiv autora: Ina Píšová

FF > Články od: Ina Píšová

Pět oborů FF UK se umístilo ve špičce QS World University Rankings by Subject

Prestižní mezinárodní žebříček hodnotil čtyřicet osm oborů na jedenácti stech světových univerzit. V první stovce figuruje za Univerzitu Karlovu obor geografie a letos nově také filozofie.

Vychází Rukověť německy psané literatury z Prahy a českých zemí

Na vzniku publikace z prestižní řady „rukovětí“ německého nakladatelství J. B. Metzler se podílelo Centrum Kurta Krolopa pro německou literaturu v Čechách.

AV ČR zveřejnila výzvu „VĚDMA. Iniciativa na podporu vědkyň matek“

Výzva upozorňuje na problémy, se kterými se potýkají vědkyně (i vědci) po návratu z mateřské, případně rodičovské dovolené, a navrhuje konkrétní opatření na zlepšení situace.

Akademické centrum Borise Němcova pro výzkum Ruska FF UK zahájilo svoji činnost

Provoz mezinárodního výzkumného centra pro výzkum Ruska zahájila FF UK 8. února. Centrum bude sdružovat odborníky, spolupracovat s dalšími výzkumnými a akademickými centry či organizovat veřejné přednášky, letní školy, vědecké semináře a konference.

Proběhne konference Gender, politika a náboženství ve Španělsku a Latinské Americe

Konferenci pořádá Středisko ibero–amerických studií FF UK ve spolupráci s Universidad Autónoma de Madrid.

Dobrodružství archeologie: Tři výzkumné týmy z FF UK v dokumentu Česká televize

Cyklus dokumentaristy Petra Horského sleduje badatelské týmy FF UK při práci v Egyptě, Uzbekistánu a Bulharsku.

FF UK a Fond Borise Němcova zřizují Akademické centrum Borise Němcova pro výzkum Ruska FF UK

Smlouvu o otevření centra podepsaly dne 17. ledna 2018 děkanka FF UK Mirjam Friedová a zakladatelka Fondu Borise Němcova Žanna Němcovová.

Setkání s děkankou u příležitosti končícího funkčního období

Děkanka doc. Mirjam Friedová zve členy akademické obce FF UK na neformální setkání ve středu 24. 1. 2018 od 16 hod ve své pracovně.

Výuková hra Attentat 1942 je ve finále světového šampionátu ve vývoji počítačových her

Hra vzniklá ve spolupráci FF a MFF UK zároveň vychází i na celosvětové distribuční platformě Steam v české a anglické verzi. „V počítačových hrách s válečnou tematikou většinou chybí perspektiva civilistů,“ říká Vít Šisler z FF UK, vedoucí projektu a hlavní herní designér. „Attentat 1942 ukazuje válku a nacistickou okupaci z pohledu obyčejných lidí.“

Spolek studentů historie pořádá konferenci Za obzory revoluce v Rusku

7. listopadu 2017 uplynulo přesně sto let od ruské revoluce, nazvané později Velká říjnová socialistická revoluce (VŘSR), která zásadním způsobem utvářela světové i československé dějiny 20. století. Různými způsoby výkladu a připomínání revolučních událostí a myšlenek, zejména ve střední Evropě, se bude mezinárodní konference zabývat.