Zemřel odborník na antické dějiny dr. Jan Souček

S hlubokým zármutkem přinášíme zprávu, že 30. 5. 2024 zemřel po těžké nemoci PhDr. Jan Souček, CSc. Od roku 1992 působil jako odborný asistent na Ústavu řeckých a latinských studií FF UK, kde vyučoval především kurzy spojené s dějinami starověkého Řecka, avšak jeho suverénní znalost starořečtiny ho přivedla i k výuce tohoto jazyka a k vedení četby a interpretace řeckých autorů.

Jan Souček vystudoval latinu a starořečtinu na FF UK, kde v roce 1985 získal titul PhDr. a roku 1994 kandidaturu věd v oboru obecných dějin. V letech 1983–1991 byl odborným pracovníkem v Kabinetu pro studia řecká, římská a latinská Československé akademie věd, poté se stal zaměstnancem Filozofické fakulty UK. Absolvoval několik zahraničních pobytů (Ženeva, Mnichov, Lipsko) a dva roky vyučoval češtinu na Univerzitě Ain Šams v Káhiře. Publikoval v oblasti starověkých dějin a kultury, hojně recenzoval zahraniční publikace z oboru a věnoval se také překladu odborné literatury do češtiny (např. Jochen Bleicken, Athénská demokracie, OIKOYMENH, 2002). Na mnoha gymnáziích se dodnes užívá jeho učebnice Dějiny pravěku a starověku (SPL, 1998).

Dr. Souček byl vzácný kolega, náročný a charakterní učitel a milovník klasické hudby a dobré češtiny. Téměř až do posledních dnů, i přes bolest a únavu, obětavě vyučoval a účastnil se života katedry.

Ústav řeckých a latinských studií FF UK se s ním za všechny své členy loučí těmito slovy:

Τοῦτό τοι ἡμετέρης μνημήιον, ἐσθλὲ Ἰωάννη,
ἡ λίθος ἡ μικρή, τῆς μεγάλης φιλίης.
Αἰεὶ ζητήσω σε· σὺ δ᾽, εἰ θέμις, ἐν φθιμένοισι
τοῦ Λήθης ἐπ᾽ ἐμοὶ μή τι πίῃς ὕδατος.

Anthologia Graeca, Epigr. 7.346 (upraveno)

Ať je tento malý kámen, milý Honzo,
věčnou vzpomínkou na náš pevný svazek.
Zde se na Tebe bude vždy vzpomínat. A Ty, pokud se to smí,
až budeš s mrtvými u Léthé, nepij kvůli mně její vody.


Související články