Filozofická fakulta UK uctila památku Jana Palacha

Pietní akt se konal v pondělí 16. ledna před pamětní deskou na hlavní budově FF UK u příležitosti 54. výročí odvážného činu studenta FF UK Jana Palacha. Po pietní akci následovala debata na téma „Jan Palach a jeho odkaz očima současnosti“.

Dopoledne při tiché vzpomínce položil květiny ministr školství mládeže a tělovýchovy prof. Vladimír Balaš a vrchní ředitelka Sekce vysokého školství, vědy a výzkumu prof. Radka Wildová.

Večer s proslovem vystoupila rektorka Univerzity Karlovy prof. Milena Králičková, rektor Vysoké školy ekonomické doc. Petr Dvořák, proděkani FF UK dr. Michaela Slussareff a dr. Martin Pehal, radní hl. m. Prahy pro školství, sport a podporu podnikání dr. Vít Šimral a tajemník Studentské rady FF UK Jakub Gogela.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK