Centrum strategických regionů FF UK má nové vedení

Novým předsedou Rady Centra strategických regionů FF UK (CSR) se stal dr. Radek Buben ze Střediska ibero-amerických studií FF UK. Jeho zástupcem bude dr. Jan Koura z Ústavu světových dějin FF UK. Do CSR bude od ledna 2023 také nově začleněna badatelská skupina „Centrum afrických studií“, která doposud měla statut samostatného fakultního centra.

Pod hlavičkou CSR a pod vedením Mgr. Vojtěcha Šaršeho bude tato badatelská skupina pokračovat ve svých dosavadních aktivitách, jako je pořádání akcí pro veřejnost, konferencí, přednášek nebo mezioborových seminářů, a zároveň se bude podílet na společné činnosti CSR.

Centrum strategických regionů FF UK vzniklo k 1. únoru 2022 po transformaci původního univerzitního Institutu pro studium strategických regionů (ISSR), jenž byl založen v roce 2016. Centrum sdružuje badatele v oblasti mimoevropských regionů, zejména Asie, Afriky a Latinské Ameriky, a výběrově též regionů evropských, zejména s důrazem na východní Evropu a postsovětský prostor. Jedná se o multidisciplinární platformu relevantních badatelských týmů, jež v rámci výzkumu průřezových témat integrují různé disciplíny a perspektivy, od filologie přes historii, politologii, nová média, geografii, a zejména areálová studia v moderním multidisciplinárním pojetí.

Na vzniku a činnosti CSR se významně podílela prof. Olga Lomová z Katedry sinologie FF UK, která byla až do prosince 2022 předsedkyní Rady CSR.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK